Střediskové porady KSČM /J. Hradec 15.30; N. Bystřice 17.00/

21. 8. 2017