Učitelé žádají: Už žádné sliby, ale činy!

1. 6. 2018

Rozhovor Haló novin s Alenou Nohavovou, předsedkyní Jihočeského krajského výboru KSČM

Nedávno jste se zúčastnila veřejného slyšení ke vzdělávání v Senátu. Oč přesně šlo?

Senátní výbor pro vzdělávání projednával na veřejném slyšení odborářskou petici za kvalitní podmínky ve vzdělávání, kterou podpořilo 23 tisíc lidí. Cílem této petice je upozornit politiky, že úroveň školství na všech stupních nelze zvyšovat bez lepších materiálních platových podmínek. Jde tedy o zvýšení učitelských mezd a také výdajů na vzdělávání.

Nejste žádný pozorovatel zvenčí, ve školství jste léta pracovala. Jaké chyby se v posledních letech udělaly podle vás především?

Ve školství pracuji od roku 1981 s malou přestávkou čtyř let, kdy jsem byla zvolena poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. A za těch 37 let již opravdu mohu srovnávat. Především bylo rozbito jednotné školství. Dnes každá škola má svůj vlastní vzdělávací plán, z předních míst v hodnocení v celosvětovém měřítku jsme se propadli na spodní místa, stát je rozebraný - a co mu zbylo? Jen zdravotnictví a školství! Takže musí oslabit i tyto dvě zmíněné oblasti. Ve školství je jeden z prostředků oslabování tzv. inkluze, kdy se nesmyslně v hlavním vzdělávacím proudu snažíme integrovat a vzdělávat děti s podpůrnými opatřeními, což má neblahé následky.

Celý článek si můžete zobrazit zde

Autor: 
Alena Nohavová, předsedkyně JčKV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny. Vloži: milfi