Kunštekova analýza kauzy LITHIUM.

11. 10. 2017

valencik_foto.jpg

 

Doc. Radim Valenčík, CSc. (* 1953

 

K tomu ještě můj dovětek ke Kunštekově analýze

(Dávám jej na začátek a ne na konec, aby bylo jasné, o jak mnoho a taky komu jde)

Pro minimalizaci škod je nutné jednat rychle a důrazně. Proto by si všichni "obhájci" Havlíčkovy lumpárny (Zaorálkem počínaje, ale týká se to i každého jednoho z ostatních, včetně třeba Kalouska) měli uvědomit, že snahou argumentovat tak, aby se lumpárna prosadila, příp. bránit akcím, které mohou minimalizovat škody, se přímo a doložitelně podílejí na zvýšení rozsahu škod. A podílejí se vědomě, protože jsou jim příslušné argumenty sděleny a mají rozum, kterým je mohou posoudit. (Aspoň se to formálně předpokládá, pokud jim byly svěřeny funkce, které zastávají.) Musí tak počítat s příslušnými právními důsledky svého jednání.

Nejlepší analýzu ke kauze "Lithium" jsem si přečetl od Martina Kunšteka. To, že ke mně doputovala během několika hodin (mám náročný den a sám bych ji nevyhledal), svědčí o tom, že přirozené vazby mezi lidmi, kterým o něco jde, zatím fungují. Dávám ji odlišným písmem, aby bylo zřejmé, co je Kunštekův text (část, která není tak důležitá, jsem vynechal):

Havlíčkovo memorandum o výpalném z českého lithia - o co ve světle zákonů a mezinárodních dohod opravdu jde.......

Celá analýza je zde

Autor: 
Doc. Radim Valenčík, CSc. (* 1953
Zdroj: 
Martin Kunštek, britské listy. Vložil:(milfi)