Alena Nohavová: Budějovický Budvar - pevně věřím, „nezmizí“.

7. 6. 2017

V sobotním Právu byl zveřejněn článek „Budějovický Budvar dostal od pivovarské akademie ceny“. Takovéto ceny jsou určitě velkou poklonou odborné veřejnosti všem pracovníkům Budějovického Budvaru, kteří pokračují v tradici vaření originálního piva podle osvědčených řemeslných postupů, z tradičních surovin a využitím nejnovějších technologií. Budějovický Budvar je jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků, který obstál v tvrdém konkurenčním boji. Jde o naše národní stříbro.

   Když jsem si zmíněný  článek přečetla, musela jsem si přiznat, že je jediný a kéž by nám jich po rozkrádání v 90. letech zbylo víc! Likvidace národního stříbra by mohla pokračovat, pokud by ze zákona o registru smluv nebyly vyjmuty státní podniky. Myslím, že jsem já a další poslanci a poslankyně, kteří pro vyjmutí státních podniků z registru smluv hlasovali, tento podnik opět,  alespoň na čas, zachránili.

  Rozhodně nejsme kouzelníci a  nenechali jsme zmizet smlouvy za 150 miliard, jak  o nás na bilboardech „Rekonstrukce státu“ lživě zveřejňuje. Je „zmizení“ a „zmizení“. Toto „zmizení“ zabránilo zničení Budějovického Budvaru a jiných veřejných /obecních, krajských/ podniků, které se podařilo hlasováním v PS z původního registru smluv vyjmout.

   Dopady zákona o registru pro veřejné podniky by způsobily značné škody  v obchodní i finanční oblasti a negativně se projevily v jejich hospodaření – zničila by je totiž soukromá konkurence. Nelze jedněm svazovat ruce a druhé nechat volné.

   Lživá a vydíravá kampaň proti  poslancům a poslankyním a způsob prosazování zákona o registru smluv považuji za nemravný. Registr smluv není protikorupční zákon, je to  „možná“ dílčí kontrolní nástroj. Skutečnými protikorupčními zákony jsou zákon o zadávání veřejných zakázek /ten již existuje/ a zákon o kontrole veřejných financí. KSČM za nejdůležitější protikorupční zákon považuje zákon o rozšíření pravomoci NKÚ.

   Lživou kampaň proti poslancům rozjela nezisková organizace Rekonstrukce státu,   která je rovněž příjemcem veřejných /státních/ peněz, ale neziskové organizace v registru nejsou!  Zase  zde někdo „káže vodu a  pije víno“. Pro mě a jsem přesvědčená, že i pro většinu slušných občanů tohoto státu je důležitější, že jsem nenechala „zmizet“ Budějovický Budvar.

  A proto doufám, že společně s těmi  poslanci a poslankyněmi, se kterými  jsem odhlasovala vypuštění Budějovického Budvaru a dalších strategických státních podniků z registru smluv  poprvé,  opět prohlasujeme.

Autor: 
Alena Nohavová, poslankyně KSČM. Vložil: Milfi
Zdroj: 
Vlastní autorky. Foto: Internet