Stanovisko VV OV KSČM Jindřichův Hradec a žádost Výkonnému výboru ÚV KSČM.

5. 10. 2017

Výkonný výbor OV KSČM Jindřichův Hradec na svém jednání 2. 10. 2017 vyslovil pobouření nad, z našeho pohledu, naprosto nevhodnými a nešťastnými výroky s. Jiřího Dolejše, týkajícími se migrace, pronesenými v posledních dnech.

Pro případný dobrý výsledek voleb je pokládáme za sebevraždu pro naši stranu! A to zejména po výrocích předsedy s. Vojtěcha Filipa, že nejsme stranou vítačů.

Důrazně a opakovaně žádáme VV ÚV KSČM, aby sjednotil politické postoje vrcholných představitelů naší strany k zásadním politickým otázkám.

Výkonný výbor OV KSČM Jindřichův Hradec

Autor: 
Výkonný výbor OV KSČM Jindřichův Hradec