Naši zastupitelé

Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Zastupitel Jihočeského kraje, člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost