Vedení strany

předsedkyně ÚV KSČM
První místopředseda ÚV KSČM pro řízení stranické práce, regionální a komunální politiku a volby
Místopředsedkyně ÚV KSČM pro ekonomiku a hospodářskou činnost
Místopředseda ÚV KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci
Předseda Ústřední revizní komise KSČM
Předseda Ústřední rozhodčí komise KSČM