České Budějovice. V pondělí 14. prosince se uskutečnilo 8. zasedání VV Jč KV KSČM

15. 12. 2020

Při dodržení všech zdravotnických a bezpečnostních opatření zasedal, zřejmě v tomto roce naposledy, Výkonný výbor Jihočeského krajského výboru KSČM.  

Na jednání přivítala předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová člena Výkonného výboru ÚV KSČM Petra Braného a další pozvané hosty.

 V úvodu byl posouzen stav plnění přijatých závěrů minulého jednání. Při posuzování tohoto bodu jednání byl, mimo jiné, přijat závěr vytipovat vhodné kandidáty,jakousi „stínovou “Radu kraje“, nakolik její výstupy odpovídají volebnímu programu jihočeské KSČM a politicky společně s Jč KV reagovat na její závěry.  

Poté si přítomní vyslechli informace a závěry z jednání vyšších stranických orgánů. Petr Braný rozsáhle informoval o jednání výkonného výboru ústředního výboru.

„Za stěžejní informaci lze považovat objasnění rozhodnutí nepodpořit státní rozpočet. Úprava rozpočtu armády o 10 mld. je považována za rozhodující a také jistým způsobem symbolickým požadavkem, ale není jediný. Pozměňovacích návrhů v této oblasti ve prospěch občanů, malých a středních podnikatelů máme celou řadu“, uvedl Petr Braný.  

V dalším informovala o jednání Ústředního operativního volebního štábu (ÚOVŠ) Květa Šlahúnková. Tuto oblast nelze vynechat ani podceňovat, neboť se ani ne za rok uskuteční parlamentní volby. Již dnes je nutné řešit organizační přípravy. Musí být včas a z nového úhlu poučení strany zahájeny. Přítomní měli řadu dotazů a vyslovili až důraznou kritiku řídící schopnosti odcházejícího vedení strany právě ve vztazích s ÚOVŠ, neřešení – nerozhodnutí o akceptaci přednesených alternativních návrhů.     

Člen hospodářské rady Ivan Nadberežný informoval o její činnosti a projednávaných závěrech. Z důvodů pandemické situace byly posouzeny připravené podklady, jakož i mnohé investiční návrhy směřované na některé okresní výbory. Rozhodování rady se uskutečnilo formou hlasování per rollam.

V dalším bodě jednání byla posouzena příprava parlamentních voleb v r. 2021 z vnitrostranického úhlu pohledu. Konkrétně jde o uskutečnění členských schůzí na přelomu roku, nominačních okresních a krajské konference.

Po diskusi o předpokládaném datu konání XI. sjezdu KSČM (asi březen 2021) byl upřesněn plán práce na první pololetí r. 2021 a datum konání krajské nominační konference. Ta je plánovaná na duben v Českých Budějovicích. 

V závěru jednání předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová poděkovala přítomným za bohatou diskusi a za řadu podnětných návrhů. Další jednání do konce roku se neplánuje, a tak popřála všem přítomným klidné a šťastné prožití vánočních a novoročních svátků a jejich prostřednictvím celé krajské stranické organizaci.

Autor: 
Admin Jč KV KSČM
Zdroj: 
Jč KV KSČM