Vedení OV

Členka Výkonného výboru OV KSČM Jindřichův Hradec
Člen Výkonného výboru OV KSČM Jindřichův Hradec
Předseda OV KSČM Jindřichův Hradec
Místopředseda OV KSČM Jindřichův Hradec
Členka Výkonného výboru OV KSČM Jindřichův Hradec, předsedkyně JčKV KSČM
Člen Výkonného výboru OV KSČM Jindřichův Hradec
Člen Výkonného výboru OV KSČM Jindřichův Hradec, předseda MěV KSČM Slavonice
Člen Výkonného výboru OV KSČM Jindřichův Hradec, člen VV ÚV KSČM za Jihočeký Kraj
Předseda OV KSČM Jindřichův Hradec
Předseda OV KSČM Jindřichův Hradec