České Budějovice. V pondělí 30. listopadu jednal Jihočeský krajský výkonný výbor KSČM

1. 12. 2020

I v podmínkách omezených možností, ale při dodržení všech zdravotnických a bezpečnostních opatření jednal výkonný výbor krajské stranické organizace. 

V úvodu jednání přivítala předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa a pozvané hosty. Poté si přítomní vyslechli informace a závěry z jednání vyšších stranických orgánů.

Stěžejní však bylo projednání a s tím spojená diskuse o aktuální situaci ve straně. O podrobnostech bude členská základna informována cestou okresních výborů a stranických organizací.

Následovalo projednání některých otázek spojených s hospodařením a krajským rozpočtem na rok 2021 a přípravy jednání krajského pléna ještě do konce roku, pokud to pandemická situace dovolí.

Členové výkonného výboru se také vyjádřili ke konání krajské nominační konference jako příprava na parlamentní volby v roce 2011.

Takže pro jednání okresních výborů je celá řada námětů, které by měly být projednány a posouzeny na úrovni okresních organizací ještě do konce roku 2020.

O aktuálních podrobnostech bude členská základna informována cestou okresních výborů a stranických organizací.

Autor: 
Alena Nohavová, předsedkyně Jč KV KSČM, (jk)
Zdroj: 
Jč KV KSČM