Jaká je ekonomická situace v Ruské federaci na konci roku 2022 po 300 dnech Speciální vojenské operace na Ukrajině.

23. 12. 2022

Dne 15.12.2022 se v Ruské federaci uskutečnilo on-line zasedání Výboru pro strategický rozvoj Ruské federace. Se zásadním projevem k rozboru ekonomické i politické situace a k úkolům dalšího strategického rozvoje Ruské federace tam vystoupil prezident Vladimír Putin. Jeho projev byl zveřejněn  na Youtube.

Dovolujeme si vyjmout několik myšlenek z jeho projevu ke svobodné tvrobě názorů našich čtenářů:

Putin v úvodu prohlásil, že Evropská unie zavedla proti Rusku bezprecedentní, agresivní sankční politiku. (Pozn. o několik dní později, konkrétně 19.12.2022 zavedla EU již 9. balík sankcí proti Rusku, na kterém se členské státy EU nemohly delší dobu dohodnout).

Putin dále uvedl, že přes obrovskou loupež ze strany kolektivního západu (EU, USA a Velká Británie), kdy zablokovaly (prakticky ukradly) Rusku 300 miliard amerických dolarů devizových prostředků, které mělo Rusko investováno, případně uloženo na různých účtech v západních bankách ve světě a přes drastické sankce se kolektivnímu západu v čele s USA nepodařilo rozvalit ekonomiku Ruska a způsobit v Rusku ničivou inflaci. Stalo se tak díky zodpovědné finanční a rozpočtové politice státu, že nenastal kolaps Ruska.

A také díky tomu, že jsme začali prodávat své energetické komodity za ruble. A tyto peníze máme na účtech v Rusku, uvedl Putin. Rubl se tak podle něj stal jednou z nejpevnějších měn na světě (ne nejsilnější, ale nejpevnější).

Putin dále řekl, že v listopadu 2022 uváděl, že pokles hrubého domácího produktu Ruska bude v roce 2022 cca 2,9 %. V prosinci 2022 to vypadá, že to bude jen 2,5 %. Ano, bude to pokles ruské ekonomiky, ale je to nejlepší výsledek ze všech zemí G 20! Nehledě na všechny sankce zavedené západem proti naší zemi.

Pokud se týká ruského vývozu zboží do EU v roce 2022. Přes všechny sankce ze strany EU, za devět měsíců letošního roku vývoz ruské ropy do partnerských států vzrostl skoro o čtvrtinu. A bez ohledu na tyto sankce dodávky základních komodit z Ruska do zemí EU vzrostly na 150 %. Celkově ruský export do EU vzrostl na 142 % a obchodní přebytek se zvýšil ve prospěch Ruské federace na 138 miliard dolarů (asi 3,144 bilionu Kč), dodal Putin. (Pozn. o tom ale nejvyšší představitelé EU, ani ČR nemluví).

Opačné toky zboží z EU do Ruska se ale podle Putina nerealizují, na to jsou uvalené sankce ze strany EU. Je proto evidentní, že takový to disbalanc nemůže přetrvávat do nekonečna! Uvedl Putin.

Co má Rusko v této situaci dělat? Budeme hledat jiné, perspektivnější partnery v aktivně rostoucích regionech světové ekonomiky. To je Asie, Blízký východ, Latinská Amerika, Afrika. Právě na trhy spřátelených zemí přeorientujeme dodávky ruských energetických zdrojů, které dříve směrovaly do Evropy," řekl Putin. Už na tom pracujeme, rozběhly se první práce a jsou ve fázi přípravy další velké projekty. Do roku 2025 přesměrujeme část energetických zdrojů z Evropy do jihovýchodní Asie a v roce 2030 už to bude 66% toho, co nyní spotřebovává Evropská unie.

Země EU svými opatřeními a sankcemi vůči Rusku si dobyly ve výsledku nevídanou inflaci ve vlastních zemích. EU jako celek má inflaci okolo 10%, ale některé země EU přes 20% a více (21-25%)! 

Někteří vedoucí představitelé zemí EU už sami mluví o „deindustrializaci“ Evropské unie, díky politice USA. EU dovolila, aby si USA o ní otíraly boty! Je třeba se zeptat. A co jste chtěli v EU?

Putin se dotkl také agrární politiky Ruska. Rusko je na světovém agrárním trhu jedním z klíčových hráčů. Jsme největší dodavatel obilí, rostlinných olejů a hnojiv na světový agrární trh. Také naše  agrární komodity přesměrujeme z EU na jiné trhy. 

Podle Putina, Rusko bude dále financovat svůj sociální stát a své klíčové rozvojové projekty.

Putin uvedl, že již běží počáteční etapa budování moderní silniční magistrály Moskva – Kazaň, která dále povede na Ural, přes Sibiř až do Vladivostoku na východě Ruska.

Uvedl, že již běží projekt budování nového železničního koridoru do AZOVU, kde je velký ocelářský průmysl, aby bylo možné tam navážet suroviny a odvážet odtud výrobky.

Běží již práce na budování dalšího plynovodu do Číny a dále na Dálný východ, tzv. projekt plynovodu Síla Sibiře.

Do roku 2035 má být dobudován severní mořský koridor.

Putin dále uvedl, že mezinárodní obchod je jen jeden směr mezinárodní spolupráce. Rusko bude budovat širší mezinárodní spolupráci se svými partnery a nikdy nepůjde cestou samoizolace. Jde o spolupráci zejména v oblasti vědy, ve vzdělání, v rozvoji umělého intelektu, robotizaci, v automobilovém průmyslu, aj. Dle Putina je klíčová atomová energie, a Rusko má pro potřeby svých partnerů vše potřebné!

Prezident Putin uvedl několik strategických úkolů a směrů dalšího rozvoje Ruska na další období:
•    Spolupráci s klíčovými partnery Ruska chce Rusko vyvést na novou, vyšší úroveň ve všech oblastech spolupráce
•    Rusko chce upevnit svojí technologickou suverenitu
•    Posílit a dále budovat svoje finanční zdroje a instrumenty
•    Bude pokračovat v rozvoji infrastruktury země, doprava, komunikace, voda, rozvoj Dálného východu
•  Rozvoj bydlení + spuštění přístupného širokým vrstvám lidí programu hypoték, včetně obnovy po válce bývalých oblastí Ukrajiny, které byly připojeny k Rusku. Do roku 2030 mají být tyto oblasti na standardu životní úrovně regionů Ruska.
•    Růst mezd + rozvoj moderního průmyslu
•    Zlepšit demografický vývoj země, zvýšit pomocí sociálních programů porodnost, péči o samoživitelky a o rodiny s malými dětmi
•    Zlepšit zdravotnictví, řešit deficit kádrů, zlepšit lékovou situaci, rehabilitační programy
•  Školství a vzdělání – bude postaveno 25 nových univerzitních kampusů v různých městech po celé zemi, bude nově postaveno nebo rekonstruováno 1300 škol do roku 2024, do 3 let bude mít každé malé dítě v Rusku místo v mateřské školce.
•   Kultura – bude rozšířen počet nových moderních veřejných knihoven, bude zavedena tzv. „Puškinova karta“ kdy mladí lidé ve věku 14 – 21 let budou mít s touto kartou vstup zdarma do všech muzeí, knihoven a podobných zařízení v zemi.
•  Bezpečnost občanů i státu, především v bývalých oblastech Ukrajiny, které byly připojeny k Rusku – Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské. Od 1Q/2023 mají být spuštěny programy pro tyto nové subjekty Ruské federace na jejich obnovu.

Z výše uvedeného je patrné, že Rusko není zdaleka ekonomicky na kolenou. Naopak je při chuti a má velké plány! 

Je patrné, že ani náznakem neuvažuje o odstřižení nově připojených oblastí bývalé Ukrajiny od Ruské federace a naopak, že spouští mohutné projekty na jejich obnovu a pozvednutí na novou úroveň! 

A je také patrné, že naší zemi a EU čekají v krátké budoucnosti velké problémy z hlediska nedostatku energetických surovin, dodávek různých komodit z Ruska pro tuzemskou výrobu a ztráta obrovského ruského trhu pro odbyt našeho zboží, případně i služeb.

Ruská federace má cca 143,5 milionů obyvatel. Při výběru daní se v centru státu naakumulují obrovské finanční sumy (rusko počítá svůj státní rozpočet v trilionech). A Rusko je schopno uvolnit na konkrétní strategické projekty z těchto naakumulovaných peněz gigantické sumy a je schopno je realizovat v krátké době. Realizace těchto plynovodů není otázka týdnů či pár měsíců, když se jedná o stovky či tisíc kilometrů. Je to otázka 1- 3 roků.

Je třeba vzít v potaz, že přesměrování toků energetických surovin z Evropy na Asii v Rusku již započalo!

Ten, kdo má radost ze situace kolem Ukrajiny jsou USA. Jim se podařilo díky Ukrajině zatáhnout Rusko do lokální války, uvalit na něj všemožné sankce, exekuovat ruské finance v západních bankách a vytlačit Rusko z mnoha trhů. Americký zbrojní průmysl jede naplno. USA dodávají do Evropy drahé energetické zdroje.

Evropská unie hlavní ekonomický konkurent USA se propadá a řadu let se z tohoto stavu nevzpamatuje.  

Premiér Fiala se ukázal jako politický hlupák! Ač to zatím není tolik vidět, obětoval Českou republiku za americké zájmy!

 

 

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM, vložil: milfi
Zdroj: 
internet, weby