Jednal Výkonný výbor Jč KV KSČM a krajský volební štáb Jč KV KSČM

22. 8. 2023

V pondělí 21. srpna se uskutečnilo společné jednání výkonného výboru a krajského volebního štábu Jč KV KSČM. Jednání zahájila předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová. V úvodu jednání přivítala člena výkonného výboru ÚV KSČM Tomeše Vytisku, volebního manažera Lubomíra Pánu, hlavního koordinátora marketinkové skupiny Marka Adama a další hosty.  

Po provedené kontrole plnění usnesení bylo konstatováno, že některé úkoly nebyly do důsledku splněny v termínu tak, jak bylo zamýšleno. Tento nedostatek byl ihned napraven podáním dokladové informace na místě samém. V dalším byli účastníci jednání seznámeni se závěry jednání vyšších stranických orgánů s tím, že další jednání, například centrálního volebního štábu, se uskuteční do konce měsíce srpna. Společným jmenovatelem byly hlavně dovolené, prázdniny dětí a s tím spojené zabezpečení rodin.

Delší časový prostor si vyžádala diskuse na téma příprava a zabezpečení evropských, ale na naší úrovni hlavně krajských voleb v roce 2024. Diskutovalo se například použití grafiky, využití plakátů, letáků a letáčků, bannerů, využití finančních prostředků atd. Naši členové a příznivci již určitě ví, že KSČM nebude kandidovat samostatně, ale společně s některými dalšími levicovými, středovými a vlasteneckými subjekty. Jsme opatrní. Je na místě sdělit, že některé informace sdělujeme jen vnitrostranickou cestou. Je tomu tak proto, že pravicové síly již zintenzivnily ostrou protilevicovou, protivlasteneckou a protikomunistickou rétoriku a dokáží jakoukoliv informaci zneužívat v náš neprospěch. Zdá se, že v takové „novinařině“ hraje prim internetový deník FORUM 24, který se v tomto smyslu profiluje stále víc jako centrum jejich agitační, propagační a organizátorské práce. Jeho obsah je pak hojně přetiskován a jinak využíván ostatními médii.

Při projednávání dalšího bodu programu se členové krajského výkonného výboru zabývali přípravou a zabezpečením krajské konference. Ta je plánována na listopad tohoto roku. Z více diskutovaných možností a návrhů se členové nakonec shodli, že plénu krajského výboru dne 11.září bude navržen termín krajské konference na 20. listopadu s místem konání Tábor a počtem účastníků podle klíče 1:100+1.

Po projednání všech bodů programu předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová poděkovala přítomným za účast a aktivitu a jednání bylo ukončeno.

Autor: 
JK
Zdroj: 
Jč KV KSČM