MDŽ VE SLAVONICÍCH

12. 3. 2024

 Oslava MDŽ

V neděli 10. března proběhla ve velkém sále kulturního domu ve Slavonicích tradiční a oblíbená oslava MDŽ. Na pořádání se spolu s městem podílela paní Ludmila Benešová z Klubu důchodců a členové místní KSČM.

Sál se otevřel ve 13:30, kdy se začali scházet první hosté. Každá z 85 přítomných žen dostala u vstupu od KSČM kytičku a přání, a všichni potom zákusek a kávu.

Přítomným ženám na začátku popřál všechno nejlepší a poděkoval za jejich práci starosta města Ing. Hynek Blažek.

K poslechu i tanci zahrála oblíbená kapela a součástí byla i bohatá tombola. Odpoledne zpestřila svým vystoupením tanečnice orientálního tance a humorná scénka v podání paní Benešové a pana Prokeše.

Odpoledne se vydařilo a všichni se do podvečerních hodin dobře bavili. Poděkování patří nejen všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli, ale také sponzorům, dárcům a všem účastníkům.

Věra Fialová, místostarostka města Slavonice

 

 

Fotogalerie

Autor: 
Věra Fialová, místostarostka města Slavonice
Zdroj: 
Vlastní autora