Nezákonný postup volební komise v Dobevi na Písecku potvrzen. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích opraveno

26. 10. 2018

Jak jsme vás informovali na webových stránkách zde volební komise poškodila svým nezákonným postupem a neplněním svých povinností  volební výsledky v Dobevi.

Pro poučení přinášíme autentické znění usnesení Krajského soudu České Budějovice č. 52A 4/2018. Z usnesení vyplývá, že šlo o záměrné a úmyslné falšování volebních výsledků ve prospěch kandidátů "Sdruž. ODS, NK pro obec Dobev". Cituji:  "Je-li úkolem okrskové volební komise při sčítání hlasů sečíst hlasy pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty, pak ta nezákonně upravila volební výsledek u třech kandidátů". Tento nezákonný postup se pak projevil při zjišťování volebních výsledků. Autentické znění usnesení zde:, Opravné usnesení zde:

To znamená, že nezákonný postup volební komise v Dobevi na Písecku opakovaně potvrdil krajský soud a je zvažováno trestní oznámení na členku volební komise. Zastupitelský mandát však nezískala ( pro nás bohužel ) Marcela Vlášková z volební strany "KSČM a nezávislí kandidáti" jak bylo původně rozhodnuto, ale Martin Minařík z volební strany "SNK obce Dobev". I tak mu blahopřejeme.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní