O čem se mlčí s revizní lékařkou Kateřinou Zvěřinovou. Znáte rozdíl mezi tituly MUDr. a MDDr.?

9. 4. 2023

Stomatologů je dost, někde až nadbytek, ale nerovnoměrně umístněných. Při příchodu zubařů z Ukrajiny, Ruska ... mohl pomoci systém umístěnek, což se nestalo.

Jaký je rozdíl mezi tituly MUDr. a MDDr.?

Pacienti zubařů se stále častěji setkávají s titulem MDDr. místo dřívějšího MUDr. Za změnu může harmonizace standard výuky v celé EU. Požadavek Unie je více praktických prvků ve výuce.

Doktor zubního lékařství (Medicinæ Dentium Doctor) se označuje zkratkou MDDr. psanou před jménem. V západních zemích MDD (Doctor of Dental Medicine ). Titul byl zaveden v roce 2004 pro absolventy oboru zubního lékařství na lékařských fakultách.

Nepořádek v titulech

Lékařský titul MUDr. získávali promovaní zubaři v letech 1872–1953 a 1966–2004. V letech 1951–1953 se uděloval na našich univerzitách titul MSDr. (Medicinae stomatologicae doctor), v letech 1954–1966 pak titul promovaný zubní lékař.

Do roku 1955 bylo studium čtyřleté. Do roku 1990 pětileté. Od roku 1990 je studium stomatologie šestileté.

EU klade důraz na praktickou výuku

Od školního roku 2003/2004 platí nová směrnice EU, která upravila vzdělávání zubařů v celé Unii. V rámci harmonizace výuky byl zahájen pětiletý studijní program zubní lékařství.

Zubní lékařství se od původního programu stomatologie liší vyšším počtem hodin praktické výuky a vyšším počtem hodin výuky zubního lékařství. Zubař jako jediný lékař neabsolvuje výuku ostatních lékařských oborů.

Zubař je především specialista

Zubní lékařství je jediným lékařským oborem majícím specializovanou náplň již od počátku studia. Tento fakt dovoluje koncipovat výuku se zaměřením na výkon a na praxi.

Odpadla také povinnost tříleté praxe u staršího kolegy po skončení studia, než si mohl zubař otevřít vlastní ordinaci. Cílem je, aby se mladí zubaři dostali do vlastní praxe daleko dříve.

Vysoké náklady na zařízení vlastní ordinace ale vedou k tomu, že většina začínajících zubařů stejně začne u zavedeného zubaře nebo v ordinaci rodičů.

Video: 
Autor: 
Stanislav Novotný
Zdroj: 
https://www.novarepublika.online/