PANE POSPÍŠILE, MY JSME V PŘEDVÁLEČNÉM POHRANIČÍ NĚMCE FAKT NEVRAŽDILI!!!

5. 10. 2023

   S politováním musím konstatovat, že pan europoslanec Pospíšil buď nezná historii, anebo záměrně vytváří falešné historické paralely.

     V našem pohraničí neprobíhala 8 let před "Mnichovem" žádná občanská válka ze strany Čechů proti německým rodákům. Nikdo v masarykovském Československu nediskriminoval, neostrakizoval ani neostřeloval německy mluvící obyvatelstvo. Nikdo z vládních představitelů tzv. První republiky nepronášel nenávistné projevy namířené vůči německým spoluobčanům žijícím dlouhá staletí v českém pohraničí. 

     Naopak! Masarykovo a Benešovo Československo se zvláště ve druhé polovině 30. let 20. století stalo do slova a do písmene "ostrovem demokracie a antifašismu ve střední Evropě". Byla to právě naše země, která poskytla azyl německým antifašistům prchajícím z fašistické Hitlerovy Třetí říše. 

     Je od Vás projevem neúcty a neznalosti srovnávat situaci ukrajinských Rusů (obyvatel Ukrajiny) se situací Němců žijících u nás v První československé republice. Není možné srovnávat Rusko s nacistickým Německem! 
     Měl byste vědět, že na Ukrajině (zvláště na východní části Ukrajiny) již od roku 2014 zuřila krutá občanská válka spojená s genocidou tamějšího ruského obyvatelstva! My jsme vůči Němcům v předválečném pohraničí žádnou genocidu nepáchali. 
     Kyjevský režim adorující nacistické zločince se však těch 8 let (2014-2022) vůči ukrajinským Rusům (obyvatelům Ukrajiny) mírově nechoval!!! 

     Měl byste rovněž vědět, že oslavování fašistických válečných zločinců na Ukrajině, jakým byl např. Stepan Bandera, rozhodně nevykresluje situaci na Ukrajině před rokem 2022 v černobílé optice. Před rokem 2022 na Ukrajině zuřila již 8 let občanská válka. Nebyl tam klid a mír. O neonacistických skupinách na Ukrajině informovala mezi lety 2014 až 2022 západní i naše média. A informovala poměrně objektivně. Do té chvíle, než média právě Vaše vláda začala cenzurovat, a některé i přímo "vypínat".  

     Už proto Vaše přesvědčení, že tlak na skutečné mírové řešení vleklého konfliktu či nepodpora kyjevského režimu = analogie Mnichovského diktátu, představuje naprostý NONSENS. Neztotožňujme prosím kyjevský režim s celou Ukrajinou! 
     Jsem bytostně přesvědčen o tom, že většina ukrajinského obyvatelstva ve svém nitru nedemokratický kyjevský režim nepodporuje a neuznává. 

     Buďte prosím empatický a mějte ohled na všechny oběti fašistické zvůle. Mějte ohled právě i na ty Ukrajince, kteří ve své domovině nechtějí adorovat nacismus a fašismus kyjevského režimu. 

     A už si prosím NIKDY nepleťte a nikdy nezaměňujte pojmy MÍR a APPEASEMENT, už kvůli památce všech obětí fašistické zvůle, u nás v pohraničí, ale i na Ukrajině. 
     Že na nešťastné a tragické válce na Ukrajině (jež přináší největší utrpení především samotnému ukrajinskému lidu) má svůj zištný podíl i Západ, je dnes již zcela zřejmé a dokazatelné. 

Předem děkuji za Vaši sebereflexi.
Mgr. Marek ADAM 

P.S. A že kontroverzní kyjevský režim je dnes podporován a vyzbrojován Západem, týmž Západem, jenž v Mnichově ustoupil Hitlerovi (aby nakonec MÍR nezajistil), to je zase moje historická paralela... 
A že historickou paralelu Mnichova pro obhajobu "humanitárního bombardování" použil v minulosti Václav Havel pro obhajobu agrese NATO v Srbsku, to už snad ani komentovat nelze... 

Autor: 
Marek Adam, Strážci míru
Zdroj: 
Vlastní