Stanovisko Jihočeského krajského výboru KSČM k sobotní protivládní demonstraci na Václavském náměstí v Praze dne 3. září a nastávajícím komunálním volbám ve dnech 23. – 24. září 2022

6. 9. 2022

Jihočeská KSČM přivítala uskutečnění protivládní demonstrace v Praze 3. září 2022 na Václavském náměstí, které se naše členky a členové podle svých možností zúčastnili. Oceňujeme, že spolu se sympatizanty příkladně využili plakátů, poutačů, vlajek a i vhodným oblečením nešli na demonstraci přehlédnout. Svými postoji příkladně podpořili naše hlavní politické stanovisko VLÁDĚ STOP. Přestože byli mezi řečníky i ti, s nimiž se v některých názorech lišíme, přivítali jsme a podpořili hlavní hesla vyzývající vládu k demisi, k zřízení dočasné vlády odborníků, k narovnání reálných cen zboží a služeb, jakož i k vypsání předčasných voleb. Vyzýváme občany, aby velmi bedlivě sledovali a posuzovali situaci také v Jihočeském kraji. Všechno má své meze! Nelze se nechat obelhávat vládou, ani představiteli Jihočeského kraje! Ti na úkor obyčejných lidí ve své většině žijí v dostatku, zajímají se o vše možné, jen ne o občany vlastního kraje a naší země. Takovou situaci jednoznačně odsuzujeme!

     Vážení spoluobčané, ve velmi krátké době nás čekají komunální volby. Těmi jsme se zabývali opakovaně a naše opatření směřovala k dosažení dobrých volebních výsledků. Dali jsme nový politický impulz levicovým a vlasteneckým kandidátkám v obcích a městech Jihočeského kraje. Podpořili jsme nejen stranické kandidátky, ale i kandidátky s kandidáty bez politické příslušnosti a kandidaturu našich členů na kandidátních listinách jiných levicových stran. Podpořili jsme i společné kandidátky levicových a středových politických stran a hnutí v rámci jednoho, k tomu založeného, volebního subjektu. Pro tvorbu volebních programů jsme vycházeli z předpokladu, aby bylo možné uzavírat kompromisní návrhy s jinými politickými stranami a tím nasměrovat úsilí ke společné práci. Vzniklé volební programy nabízejí příležitost pracovat ve veřejných funkcích ve prospěch obcí, měst, a hlavně ve prospěch občanů.

Zveme vás k volbám! Dejte hlas našim kandidátům!

V Písku 5. září 2022                                                               Jihočeský krajský výbor KSČM

Autor: 
Jč KV KSČM