Štefec: Jak se postaví premiér Fiala k hanobení státního symbolu místopředsedou a ministrem vlády?

15. 8. 2023

Nevím, co pana Bartoše a jeho přátele vedlo k nápadu zhanobit jeden z klíčových státních symbolů. Možná nenávist k zemi, v níž žije, možná trochu toho konopí navíc, nebo o něco delší „čára“ než obvykle. Ať už to ale bylo cokoliv, stále platí zákon o užívání státních symbolů České republiky. Stále platí, že představují svrchovanost našeho státu, jsou obrazem historie české země a národní identity. V tom je podstata jejich existence, proto se s nimi musí zacházet důstojně. Zvláště ze strany osob politicky činných.

Bohužel, Česká republika není Polsko, jehož političtí představitelé si svého státu a jeho symbolů váží. Jejich hanobení a hanobení prezidenta republiky je zde klasifikováno jako trestný čin, za který hrozí odnětí svobody až na jeden rok.

V ČR se v § 13 zákona č. 352/2001, o užívání státních symbolů České republiky, hovoří o jejich zneužití takto: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zneužije, úmyslně poškodí nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky“. Za tento přestupek hrozí každému, kdo se takového přestupku dopustí, pokuta až ve výši 10 000 Kč.

Očekávám logicky, že alespoň v této omezené míře budou státní orgány na základě doložitelných fotografických materiálů konat, a to bez ohledu na aktuální pozice politických kreatur, které se tohoto přestupku dopustily. A také bez ohledu na to, že si k tomu přizvaly personu, která si aktuálně shodou neuvěřitelných okolností říká „ministr vnitra ČR“.

Zajímalo by mě také, jak se k tomuto "hrdinskému činu" člena vlády postaví premiér Fiala. Už jen proto, že před volbami měl plná ústa „spojování“. Tato otevřená provokace vůči té části veřejnosti, která si českého státu a jeho symbolů stále váží, je totiž krokem směrem zcela opačným. Bez ohledu na kontext použití.

Autor: 
Jaroslav Štefec
Zdroj: 
+ foto fb