Setkání na téma „Nad politikou KSČM“ – Zvůle

18. 10. 2019 - 19. 10. 2019

Čas začátku akce bude oznámen dodatečně.