Stanovisko VV OV KSČM Jindřichův Hradec k prodloužení nouzového stavu 1. 2. 2021

1. 2. 2021

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

na jednání našeho VV OV KSČM dne 1. 2. 2021 jsme mimo jiné záležitosti projednávali a řešili i současnou společenskou situaci v naší zemi.

Po diskusi  jsme se shodli na tom, že společenská situace v současné době, po neférovém přístupu vládní koalice k dohodě, podmiňující minulé prodloužení nouzového stavu, musí vést naše zástupce v PS PČR k tomu, aby nepodpořili  další prodloužení nouzového stavu.

K tomu nás vede i skutečnost, že za dobu nouzového stavu nedošlo k nějakým zásadním změnám v boji s epidemií.

V té souvislosti byla diskutována i záležitost tzv. tolerance vlády. Zde jsme dospěli k názoru, že nastal čas od toleranční dohody odstoupit.

VV OV KSČM Jindřichův Hradec

 

Autor: 
VV OV KSČM Jindřichův Hradec