Stanovisko VV OV KSČM Jindřichův Hradec k situaci ve straně z 30. 11. 2020

9. 12. 2020

VV OV KSČM se mimo jiné zabýval 30. listopadu situací ve straně a vyjádřil nespokojenost s tím, že se od okresních a krajských konferencí a po propadáku ve volbách do krajů a části senátu nic nedělo.

Na okresních konferencích počátkem roku a poté v únoru /v kraji 8. 2./ byli zvoleni či potvrzeni noví členové pléna ÚV /každý okres tam má 1 zástupce/ a navrženi k volbě zástupci krajů do VV ÚV KSČM /tam má každý kraj 1 zástupce/. Bylo plánováno, že se změny uskuteční na XI. sjezdu KSČM, který měl být nejprve v dubnu, poté v listopadu. Jenže se nic z toho neuskutečnilo i zásluhou Covidu 19.

Jsme toho názoru, že se situace dala řešit na jednání pléna ÚV. To se však nestalo. Proto jsme na jednání VV OV přijali toto stanovisko:

Podobně jako další okresní a krajské výbory KSČM, jsme obdrželi různé otevřené dopisy a výzvy, které korespondují se stanoviskem našeho OV KSČM z října 2020.

Po našem jednání dne 30. 11. 2020, na kterém jsme projednali dopisy a výzvy, vyslovujeme souhlas s požadavkem svolat v co nejbližším možném termínu jednání ÚV KSČM, na něm potvrdit okresními konferencemi nově zvolené členy ÚV z okresů a dát do programu jednání volbu nově navrhovaných členů VV ÚV KSČM z krajských organizací KSČM.

Rovněž požadujeme svolání v co nejkratším termínu jednání XI. sjezdu KSČM.                               VV OV KSČM Jindřichův Hradec

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM

Autor: 
Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM JH