Květen – lásky čas – pro slavonické komunisty jedna akce za druhou.

30. 5. 2017

Měsíc květen začal přípravami na pietní akt – 72. výročí osvobození naší vlasti a ukončení 2. světové války v Evropě. Shromáždění, které jsme připravili ve spolupráci s městem, bylo 8. května v podvečer zahájeno u Památníku 9. května a pomníku Rudé armády položením věnců,  českou, slovenskou a ruskou hymnou a básněmi žáků ZŠ. Následoval věcný a srozumitelný proslov místostarosty (člena KSČM) ing. Karla Pavlů. V jeho projevu mimo jiné zaznělo, že na tyto smutné události nesmíme nikdy zapomenout, i když v dnešní době se „někdo“ snaží dějiny všelijak překroutit.

 

 

Další akci, tentokrát pohodově sportovní, jsme připravili ve vlastní režii na 20. května, kdy jsme si vyšlápli na dvanáctikilometrový turistický pochod na Trojmezí Čechy - Morava - Dolní Rakousy. Krásným okolím Slavonic jsme šli již po osmé!! Pochod je stále více oblíben nejen mezi našimi členy, ale i mezi občany Slavonic a okolí. Svědčí o tom stále se zvyšující počet účastníků. Letošního výšlapu se zúčastnilo na 75 občanů. Podrobnější informace o trase spolu s fotografiemi jsou umístěny na stránkách Okresního výboru KSČM Jindřichův Hradec, které se svým perfekcionalismem spravuje s. Miloš Fiala.