Z jednání Jihočeského krajského výboru KSČM

21. 6. 2022

V pondělí 20. června 2022 jednal Jihočeský krajský výbor KSČM. V úvodu jednání, po schválení programu, provedl kontrolu svého usnesení ze dne 25. dubna. Poté se k průběhu a výsledkům jednání XI. sjezdu vyjádřili hlavně Ivo Přikryl, Květa Šlahúnková.

V rámci bodu programu „Informace z jednání vyšších stranických orgánů“ se přítomní seznámili především s proběhnuvším jednáním sobotního ústředního výboru a protivládní demonstrací organizovanou KSČM proti zdražování a drahotě. V rámci tohoto bodu se rozvinula diskuse, do které se nejvíce zapojili Ivo Přikryl, Tomeš Vytiska, Josef Kovařík a další. Z ekonomického hlediska zaujala z jednání ústředního výboru informace o výrazném zvýšení cen energií pro KSČM od 1. ledna. Tento nárůst bude 4–6 násobný a na to se musí stranické orgány všech stupňů připravit! Nárůst však zasáhne celou společnost. V mnoha oblastech bude mít doslova devastující dopad nejenom na nízko a středně příjmovou kategorii občanů, ale na celou podnikatelskou a výrobní sféru s bankrotujícím dopadem. Proto KSČM očekává nárůst celospolečenské nespokojenosti. Na tuto skutečnost vedení strany přímo a důrazně upozornilo mj. vydařenou demonstrací pořádanou v horní části Václavského náměstí v Praze. Její průběh je dobře zachycen na našich internetových stránkách. Pravicí ovládaná média hlavního proudu (mainstream) tuto akci sice zdokumentovala, ale jakékoliv záběry z ní ve svém zpravodajství neuveřejnila. Opět jsme tedy zažili aktivní informační blokádu.

Velká část diskuse byla také zaměřena na přípravu komunálních voleb v jednotlivých okresech a podporu kandidáta na prezidenta Josefa Skály. První část petičních archů byla již v sobotu předána v Praze, ale přesto je potřebné v podpisových akcích pokračovat.

V dalším účastníci projednali a schválili výsledky hospodaření a plán práce na druhé pololetí 2022.

V rámci závěru jednání předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová pozvala cestou přítomných účastníků všechny členy, příznivce, sympatizanty a případně i koaliční partnery do Tábora, lesopark Pintovka. Zde na celokrajské akci se dne 6. července od 14,00 hod. uskuteční pietní vzpomínka 607. výročí upálení M. Jana Husa a současně bude zahájena předvolební kampaň zaměřená na komunální (senátní) volby.

Na úplný závěr jednání předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová popřála všem krásnou a osvěžující dovolenou, dětem hezké prázdniny a šťastnou cestu domů.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Jč KV KSČM; vložil: milfi