Jednal Výkonný výbor Jč KV KSČM

23. 8. 2022

V pondělí 22. srpna 2022 se uskutečnilo 4. zasedání VV Jč KV KSČM. Jednání zahájila předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová přivítáním přítomných členů a pozvaných hostů. Mezi pozvané hosty patřili především zástupci Jihočeské krajské komise mládeže KSČM v čele s jejím předsedou Marianem Lichtenbergrem. Mezi pozvané dále patřil člen VV ÚV KSČM Tomeš Vytiska a další.

Problematice práce s mládeží věnuje krajský výbor velkou pozornost. Proto projednávání tématiky práce s mládeží bylo předřazeno všem ostatním bodům programu. Následná delší diskuse se vyznačovala stranickou otevřeností, při které nechyběla soudružská kritika ani oboustranná sebekritika. Poděkování však bylo vysloveno Ivanu Nadberežnému za vytváření zázemí pro různou zájmovou a sportovní činnost s potřebným zabezpečením. Bylo dohodnuto, že se výkonný výbor a zástupci komise mládeže vrátí k této problematice po komunálních volbách do konce roku 2022.

Následně člen VV ÚV KSČM Tomeš Vytiska seznámil přítomné s aktuální činností nejvyšších orgánů strany. Mezi nejdůležitější patří mj. podpora již ohlášené demonstraci dne 3. září 2022 od 14, 00 hod. na Václavském náměstí v Praze. Mezi mnoha ohlášenými řečníky patří i zástupce KSČM a prezidenský kandidát Josef Skála. Vedení strany i krajský výbor tuto demonstraci podporují a vyzývají členy strany a sympatizanty k aktivní účasti na ní.

Dále informovali o práci odborných orgánů Květa Šlahúnková za Ústřední operativní volební štáb (ÚOVŠ) a Ivan Nadberežný za Hospodářskou radu. V následné diskusi k těmto tématům zazněla dílčí doporučení, ale také kritika týkající se hlavně operativní schopnosti a pomoci okresním orgánům ze strany ÚOVŠ nyní před volbami.

Výkonný výbor dále projednával připravenost jihočeské stranické organizace na komunální volby v jednotlivých městech a obcích kraje a soustřeďování petičních archů na pomoc zvolení prezidenského kandidáta Josefa Skály. Následná diskuse přinesla poznání, že v některých obcích nebylo možné postavit stranické kandidátky a vlivu nabývají kandidátky s členy bez politické příslušnosti. K tomu se váže jistá neochota občanů se vůbec angažovat ve veřejné činnosti. To se bohužel týká nejen nás, ale všech kandidujících politických stran. Stojí však za povšimnutí, že se postupně začíná překonává stav, kdy mezi sebou jednotlivé levicové politické strany a hnutí soupeří o hlasy voličů. Nyní spolu začínají stále více spolupracovat. Tedy významné poznání v tom, že je možné ideologické mantinely oboustranně upozadit a úsilí nasměrovat do společné práce. Proto šlo uzavírat při tvorbě kandidátních listin životaschopné kompromisy a dát levicové a vlastenecké orientaci nový impuls k práci ve prospěch občanů.

V závěrečném bodu jednání (různé) bylo například poděkováno Bolku Kropáčkovi z okresní organizace Tábor za vytváření pozitivního veřejného mínění cestou www stránek k volbám a tvorbu různých grafických a jiných materiálů. Po shrnutí výsledků jednání doplněné o poznatky na úrovni vedení krajského výboru bylo konstatováno, že se vytýčené politické úkoly hlavně zaměřené k volbám daří plnit.

Po projednání všech bodů programu bylo jednání předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová poděkovala přítomným za účast a popřála příjemné prožití zbytku prázdnin a dovolené a šťastnou cestu, již ve večerní době,  domů.

Autor: 
Josef Kovařík
Zdroj: 
Jč KV KSČM