KSČM navrhuje snížení státní dotace pro soukromé školy

17. 1. 2017

 Skupina poslanců za KSČM předložila návrh novely zákona na redukci státních prostředků soukromým školám, přičemž nejde o snahu poškodit soukromé podnikání, jak nám podsouvají.  Je nepopiratelným faktem, že v době demografického poklesu máme příliš středních škol, a to na úkor středních odborných učilišť, která v současnosti chybí.

    Nezbytná optimalizace středních škol v jednotlivých krajích probíhá různě. Nejdříve se různě slučují školy a následně se redukují obory. Mnohdy jde bohužel i o neuvážlivé a hlavně nevratné rozhodnutí, kterým trvale utrpí kvalita vzdělávání. Je třeba dodat, že se jedná jen o optimalizaci soustavy škol a učilišť veřejných /státních/. Jde o školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy, kraji a obcemi. Soukromé školy jakékoliv regulaci jak v počtu, tak i v oboru a kvalitě nepodléhají. Jediným možným způsobem jak je regulovat v souladu s demokratickými principy, je regulace státního příspěvku na jejich provoz dle zákona 306/1999 Sb.

     Takovýto návrh není ve sněmovně poprvé. Již v minulém volebním období KSČM předložila obdobnou novelu zákona. Rovněž zastupitelé za KSČM podali zákonodárnou iniciativu Jihočeského kraje na snížení dotací soukromým školám. Všichni včetně pravice uznávali, že kapacita středních škol je nadbytečná a že situaci je nutné vyřešit. Oba návrhy se na program jednání nedostaly, nejen  pro   očekávaný ideologický odpor pravice, ale i pro lavírování ČSSD. Jihočeská iniciativa neměla dostatek podpory ČSSD v kraji.  Otázka zní. Je dnes už správná doba a především politická vůle zákon podpořit?

    Současný zákon stanovuje dotaci soukromým školám při splnění poměrně nenáročných podmínek bez ohledu na kvalitu či potřebnost oboru pro region. Zákon neposkytuje možnost regulace soukromých škol ani oborově ani kapacitně. Naopak tím, že zákon stanovuje za snadno dosažitelných podmínek jen o málo nižší nebo stejné dotace na žáka jako u státních škol, vytváří pro soukromé školy konkurenční výhodu vyšších příjmů a to součtem nárokové dotace a školného. Postavení soukromých škol je stejné jako postavení jakéhokoliv jiného soukromého subjektu v podnikání. Je to jediné soukromé podnikání, kde stát fakticky garantuje úspěšnost podnikání.  Bohužel tím současně likviduje veřejnoprávní školství. A to z důvodů neustálé nutné optimalizace zbývajících státních škol v jednotlivých krajích. I dnes nové krajské koalice avizují další kolo optimalizace.

   Optimalizace soukromých škol je možná jediným způsobem, který by nezasahoval do práv zaručených ústavními principy, zákony či mezinárodními smlouvami (zejména práva podnikat), tedy změnou podmínek jejich dotování. A to tak, aby nastavené parametry lépe definovaly podporu pouze těm soukromým školám, které jsou nadstandardní kvalitou, nebo svým oborovým zaměřením, lepší variantou ke stávajícím veřejným školám, či doplňují chybějící potřebný obor v regionu.

  Pro KSČM je základem vzdělávání veřejné /státní/ školství. Stát se nesmí a ani nemůže vzdát své odpovědnosti za všeobecné vzdělávání. Soukromé školství neodmítáme, ale považujeme ho pouze za doplňující.   Proto jsme opětovně podáváme novelu zákona. Je otázka o jak velkou regulaci má jít. V našem návrhu jde o snížení státní dotace o 20%, které pro dosažení cíle – omezení zejména nekvalitních soukromých škol, považujeme za dostatečné.  Samozřejmě se nabízí otázka, zda by to nemohlo být i více, či úplně bez dotace, jak je to obvyklé zemích na západ od nás.

   Vláda o tomto diskutovat ale zatím nehodlá. K našemu návrhu se vyjádřila negativně a prý pracuje na svém vlastním. Kdy ho ale chce předložit? Vzhledem k délce legislativního procesu je to v tomto volebním období zcela nereálné.  A státní školy mezitím budou dále optimalizovány - to jest-  rušeny.  Nová vládní garnitura by nejspíš v započatých přípravách předchozí vlády nepokračovala.

     Naše novela má již své sněmovní číslo, ale zda  bude  i politická vůle tento tisk projednat na plénu sněmovny, je s velkým otazníkem.

Autor: 
Alena Nohavová (KSČM), poslankyně PS PČR
Zdroj: 
vlastní, Jč KV KSČM