České Budějovice: Z jednání rozšířeného pléna Jihočeského krajského výboru KSČM

22. 6. 2021

V pondělí 21. června zasedal Jihočeský krajský výbor KSČM. Jeho jednání zahájila předsedkyně Jč KV KSČM Alena Nohavová, která přivítala předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa, předsedu Krajské revizní komise Ivana Nadberežného, kandidáty do voleb a všechny přítomné.

V úvodu předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip informoval o závěrech jednání vyšších stranických orgánů. Mj. zaznělo, že za zabezpečení voleb zodpovídá 1. místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek s týmem Ústředního operativního volební štábu (ÚOVŠ).

V úvodní části byla též provedena kontrola plnění usnesení od posledního jednání výkonného výboru a bylo vzato na vědomí rozhodnutí OV KSČM Český Krumlov o zvolení nového člena krajského výboru, a to Jana Kaloše. Za volebního zmocněnce krajské stranické organizace byl zvolen Stanislav Míka a jeho zástupce Marie Pavlovičová.

Hlavní pozornost jednání byla věnována přípravě a zabezpečení voleb. Diskutovalo se například o stanovení centrálního jihočeského volebního hesla KSČM. Nakonec se členové krajského výboru shodli na: „ZASTAVIT ZDRAŽOVÁNÍ“. Zvolené heslo není samoúčelné, neboť média hlavního proudu občany neinformují o tom, že skrytě i veřejně probíhá výrazná inflace. Ta se koncentruje nejenom do zboží denní potřeby, ale i do bydlení, bytového fondu, stavebních materiálů, cen služeb atd. To vše reálně ohrožuje životní úroveň občanů a jejich kvalitu života.

V další části jednání byla podána informace o aktivitách komise mládeže, kde byl za Jihočeský kraj byl doporučen do Komise mládeže ÚV KSČM místo Anny Vaculíkové David Kubíček,

Byla také projednána náhrada za z volební kandidátky odstoupivší Pavlu Svepeš Šlahúnkovou. Dále následovala diskuse například o hospodaření a jeho následné schválení. Za dobu korona krize bylo posouzeno (nouzové) jednání jen výkonného výboru a jeho rozhodování, neboť nebylo možné uskutečňovat řádné jednání plána. Členové krajského výboru se po projednání shodli, že závěry a rozhodování výkonného výboru v období tzv. nejednání pléna od 15. září 2020 do 20. června 2021 dodatečně schválí v závěrečném usnesení.

V dalším byl také projednán a schválen plán práce na druhé pololetí roku 2021. Zde předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová upozornila a cestou členů pléna pozvala na nejbližší akce členy strany, příznivce a další zájemce. Šlo zejména o připomenutí si 80 let od napadení Sovětského svazu hitlerovským Německem u Sochy rudoarmějce v Táboře a 606. výročí upálení M. J. Husa v Táboře na Pintovce, spojené se zahájením volební kampaně jihočeských komunistů.

V závěru jednání poděkovala  Alena Nohavová všem přítomným za účast a aktivitu na jednání. Současně popřála krásné prožití dovolených, dnů odpočinku a pro děti školních prázdnin.

Autor: 
Josef Kovařík
Zdroj: 
KV KSČM