Ne, nejde jen o omyly mladé generace

29. 12. 2020

Život naučí člověka moudrosti, ale bývá tomu tak, když už to nepotřebuje, řekl mně jeden známý. Měl pravdu. Skutečně jsem k mnoha závěrům došla v pozdějších letech, i k tomu, co bych si již nikdy nechtěla zopakovat. Ne nadarmo starý Goethe řekl, že „Nejpošetilejším ze všech omylů je, když si mladé dobré hlavy myslí, že ztratí originalitu, jestliže uznají pravdy, které uznal již někdo před nimi“ a „Ach, vy mladí, neznáte cenu času!“  

Na oba citáty jsem si vzpomněla, když jsem si prolistovala jedno číslo Pirátských novin určené čtenářům v našem kraji. Dozvěděla jsem se, že jim jde o „kvalitu života všech obyvatel“, o to, že „je třeba zkrátit čekací lhůty na lékařské vyšetření“, že „získání městského bytu musí být jednoduché a přehledné“, že nám všem „chybí v životě radost“ a dokonce i „korektnost“. Myslím, že ovšem to, co bylo napsáno, se netýká jen jižních Čech, že „mustr“ pro výše zmíněné myšlenky přišel ve své většině z centra. .......

Celý článek zde:

Autor: 
Alena Nohavová, předsedkyně Jč KV KSČM
Zdroj: 
Vlastní autora; vložil: milfi