Není okupace jako okupace…

21. 8. 2018

Zcela náhodou jsem na YouTube »objevil« záznam rozhovoru Českého rozhlasu Plus s jedním z členů české »delegace«, který byl vysílán po jejím návratu z Krymu. Moderátor Michael Rozsypal, host - europoslanec za KSČM Jaromír Kohlíček. Téma rozhovoru není třeba zdůrazňovat. Anexe Krymu Ruskou federací. Rozhovor se stal učebnicovým příkladem jediného správného názoru masmédií a jejich interpretace událostí z pohledu USA a jejich vojenské »mašinérie« NATO a »odnože« EU. A tak zatímco se moderátor snažil svému hostu, ale především posluchačům, vnutit myšlenku, že odtržení Kosova bylo v souladu s mezinárodním právem, v případě Krymu šlo zcela jednoznačně o anexi.

 Zmiňuji se o této události v souvislosti s událostmi srpna 1968 v naší zemi. Podle médií je hodnocení jednoznačné. Neospravedlnitelná okupace, která zastavila vývoj v naší zemi na dalších dvacet let. Nechci polemizovat s našimi médii, ale nejsem zdaleka sám, kdo si tuto historickou invazi porovnává s invazí »spojeneckých« armád NATO v dnešním Afghánistánu. Pro dokreslení - pobyt vojsk armád států NATO se mílovými kroky blíží také ke dvěma desítkám let. Nejedná se také (a nejen) z pohledu obyvatel Afghánistánu o okupaci jejich území?

Zanedlouho si připomeneme výročí stého vzniku samostatného československého státu. Republiky, která v této podobě od roku 1993 již neexistuje. Výklad historie by měl být objektivní, stejně jako u jiných výročí. Připomenou nám média, kdo stál za rozbitím společného státu pouhé tři roky poté, kdy jsme získali vytouženou svobodu a vymanili se z područí okupanta, tehdejšího SSSR, a vydali se na cestu demokracie a prosperity? Jakým způsobem bude vykreslena mocenská politika tehdejší politické prezentace – Havla, Klause, Mečiara a dalších?

Patnáctého března příštího roku nás čeká další kulaté, tentokrát »osmdesátkové« výročí. Německá okupace Čech, Moravy a Slezska. Věnují mu média informativně stejný časový prostor, tzn. několik týdnů, jako v případě sovětské okupace 1968? Nebo upadne toto výročí v zapomnění? S poukázáním, že potřebujeme rozvíjet pro nás životně důležité vztahy s naším německým sousedem, nikoliv čeřit vzájemné vztahy historií, která nikoho z mladé a střední generace nezajímá?!

Od listopadu 1989 je naše republika suverénním státem. Není vazalem Západu ani Východu. Přejme si, aby role masmédií, ÚSTR, ale i části umělecké elity si byla vědoma této skutečnosti a přestala s černobílým hodnocením nejenom historických událostí našeho státu, ale i s tendenčním hodnocením současných mezinárodních událostí.

Autor: 
Mgr. Miroslav Kavij, předseda Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny. Vložil: milfi