Propagandistický protičínský útok USA nevyšel. Komise WHO zpochybnila verzi o laboratorním původu koronaviru ve Wu-chanu

9. 2. 2021

Expertní skupina Světové zdravotnické organizace (WHO) posuzovala celkem čtyři potenciální hypotézy o tom, jak by se koronavirus SARS-CoV-2 mohl dostat k člověku. Uvedl to její šéf Peter Ben Embarek na tiskové konferenci po návštěvě Číny. Verze o přenosu infekce z netopýrů nebo verze o laboratorního úniku tak považují za nepravděpodobné.

„Předložili jsme čtyři hypotézy, jak by se virus mohl dostat na člověka… První je přímý přenos z člověka na člověka. Druhá hypotéza byla, že virus lze přenášet ze zvířete, potenciálně blízkého člověku, ve kterém by se virus mohl přizpůsobit a cirkulovat. Třetí verzí je potravinový řetězec, zejména jde o mražené potraviny, jejichž povrch mohl být zdrojem přenosu viru na člověka nebo přímo přes jídlo. A poslední je možnost laboratorního úniku,“ řekl Embarek.

Dotyčný rovněž zdůraznil, že odborníci pečlivě prostudovali všechny hypotézy. Nejpravděpodobnější verzí je přenos viru prostředním nositele. Odborníci WHO tuto variantu hodlají v budoucnu dále zkoumat. Je také vysoce pravděpodobné, že virus může být přenášen přes povrchy mražených potravin. To naznačuje možnost, že byl virus transportován z dálky. Třetí variantou, pokud je to možné, stále zůstává verze o přímém přenosu viru z netopýrů.

„Vzhledem k tomu, že se Wu-chan nenachází v blízkosti prostředí, kde se vyskytují netopýři, je přímý přenos z netopýra ve Wu-chanu nepravděpodobný. Takže jsme se pokusili zjistit, jaká zvířata by mohla virus přenášet,“ dodal vedoucí skupiny.

Přenos viru (ve Wu-chanu) na člověka v důsledku laboratorního úniku je však nepravděpodobný.

„Studie naznačují, že je velmi nepravděpodobná, že by hypotéza s laboratorním incidentem vysvětlila výskyt viru mezi populací. Nebude tedy figurovat mezi hypotézami, které doporučíme k dalšímu zkoumání, aby se zjistily příčiny výskytu viru,“ poznamenal dotyčný.

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/svet/2021020913172405-komise-who-zpochybnila-...

Autor: 
Vložil: milfi
Zdroj: 
Web OV KSČM Písek