Radek Nejezchleb, předseda OV KSČM JH: Nejen 17. listopad 1989

17. 11. 2018

O uplynulém víkendu jsem si s hrůzou uvědomil, že za pár dnů tomu bude již neuvěřitelných 29 let od Listopadu 1989.

Tedy od doby, kdy “Pravda a láska začaly vítězit nad lží a nenávistí”. A to na celé čáře. Nicméně o tomto vskutku dnes psát nechci. Dost na tom, že většina médií bude znovu adorovat Václava Havla a jeho suitu.

Jako bychom zcela zapomněli na to, že zde byl též listopad 1939. A ten byl vpravdě tragický. Co se tenkrát přihodilo? Jak známo, oněm událostem předcházelo 29. září 1938, kdy byl v Mnichově podepsán diktát, jenž oklestil tehdejší Československo o pohraniční území, která musela být podstoupena nacistickému Německu. O pár měsíců později, konkrétně 15. března 1939 - v den, kdy se sypal těžký sníh - do zbytku ČSR vtrhnul německý Wehrmacht a vzniknul Protektorát Čechy a Morava. Německy Protektorát Böhmen und Mähren. Český národ poté čekala třetí rána v podobě 1. září 1939, kdy vypukla 2. světová válka. Lidé si i v té době připomínali výročí vzniku Československa. Na poklidné demonstraci dne 28. října 1939 v Praze byl těžce zraněn student Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal a zabit pekařský dělník Václav Sedláček.

Na potlačování demonstrace, jež se konala na Václavském náměstí, se kromě sil pořádkové policie podílely i jednotky SS. Následovaly další střety na dalších místech v Praze, při nichž Němci stříleli nejen pro výstrahu, ale i do demonstrantů. Při jedné z těchto potyček byl postřelen právě Jan Opletal, který 11. listopadu svému zranění podlehl. Jeho pohřeb se konal 15. listopadu na Albertově. Následná demonstrace, jež se změnila v protest proti okupaci, se zúčastnily tisíce lidí. Opět došlo ke střetům mezi demonstranty a pořádkovými silami. Druhý den bylo v Berlíně za účasti Adolfa Hitlera rozhodnuto, že české vysoké školy budou na tři roky uzavřeny. Bylo též rozhodnuto o popravě devíti vedoucích představitelů studentské organizace a internace stovek studentů v koncentračních táborech. V noci ze šestnáctého na sedmnáctý listopad došlo k rozsáhlému zatýkání v řadách českého studentstva, a to nejen v Praze, ale i v Brně a Příbrami. Studenti zatčení v Praze byli internováni v bývalých Dělostřeleckých kasárnách v Praze-Ruzyni. Zde došlo i k popravě devíti představitelů studentských organizací. Na 1 200 studentů bylo odvlečeno do koncentračního tábora Sachsenhausen.

Ve Velké Británii došlo v roce 1940 u příležitosti prvního výročí tragických událostí v Praze ke schůzi představitelů studentů 26 národů. Tato schůze, konající se v CaxtonHall v Londýně, přijala „Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu“, které je považováno za faktické vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva. Vzpomeňme proto 17. listopadu taktéž na ty z řad studentů, kteří nejen v roce 1939 položili za naši svobodu své životy. Nenechme odkaz studentských obětí zastínit tzv. Sametovou revolucí, jež nám posléze přinesla obrovskou ztrátu iluzí.

Radek Nejezchleb, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec

Autor: 
Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec
Zdroj: 
Vlastní autora; vložil: milfi