SLAVONICE - Ing. Karel Pavlů (KSČM) opět zvolen místostarostou města

6. 11. 2018

Ve Slavonicích se ve středu 31. 10. 2018 konala ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva.

Ing. Karel Pavlů, člen KSČM, obhájil post místostarosty a společně s ním v pětičlenné radě zasedne Josef Urban, rovněž člen KSČM, který ve volebních obdobích 2002-2006 a 2010-2014 byl starostou Slavonic. V současné době, kdy KSČM ztrácí voliče, musíme jednoznačně mluvit o úspěchu, neboť ziskem 5 mandátů v 15 členném zastupitelstvu, tedy 33 %, se slavoničtí komunisté řadí svým volebním výsledkem mezi velmi úspěšné obce v České republice, ne-li na první místo.

KSČM ve Slavonicích bude opět v koalici se sdružením Změna pro Slavonice 2010 (SPZ 2010), kdy toto sdružení získalo rovněž 5 mandátů, a post starosty obhájil Ing. Hynek Blažek, člen této volební strany. V radě zasednou tedy ještě 2 členové SPZ 2010 - Mgr. Jiří Hrouda, bývalý dlouholetý ředitel Základní školy Slavonice a Ing. Miroslav Kašpar, zabývající se intenzivně a s velkým pracovním nasazením problematikou revitalizace veřejné zeleně ve Slavonicích.

Vše vypadá jednoduše a samozřejmě. Nic však není zadarmo. Na úspěchu KSČM má nepochybně velkou zásluhu Ing. Karel Pavlů, který ve funkci místostarosty byl velmi aktivní a svou dobrou prací, vystupováním a chováním přesvědčil i 434 voličů (44,42 % z hlasujících), aby mu dali svůj hlas. Avšak i další zvolení zastupitelé za volební sdružení KSČM + NK - Mgr. Věra Fialová (nezávislý kandidát) 294 hlasů, Josef Urban (KSČM) 293 hlasů, František Hejda st. (KSČM) 292 hlasů a Alena Novotná (KSČM) 250 hlasů, přesvědčili voliče svou prací, chováním a vystupováním na veřejnosti, že budou platnými členy zastupitelstva. Zde je třeba připomenout, že k volbám z 1 996 voličů, kteří byli zapsáni ve volebních seznamech, přišlo ve Slavonicích volit 977 voličů, což představuje volební účast 48,95 %.

Jsme přesvědčeni, že všichni výše jmenovaní budou vykonávat funkci zastupitele v souladu se slibem, který na ustavujícím zasedání zastupitelstva veřejně potvrdili.

Miloš Fiala, místopředseda MěV KSČM Slavonice

Autor: 
Miloš Fiala, místopředseda MěV KSČM Slavonice
Zdroj: 
Vlastní + Karel Pavlů