Spravedlivý mezi spravedlivými?

30. 10. 2021

Titulek by mohl napovídat, že předseda Senátu, kterého mám na mysli, je nositelem jednoho z prestižních titulů, kterým se honosí za hrdinské nebo příkladné činy někteří významní lidé ve světě. Takový Miloš Vystrčil ale není. Osobně se neznáme, přesto nás něco spojuje. Pochází z nedaleké Telče. On se jako předseda Senátu ale dnes hlásí ke kraji Vysočina, neboť má v Telči trvalé bydliště.  To je vlastně také vše, co by šlo nazývat spojnicí. V Telči totiž jeho děd měl velmi prosperující továrnu, o níž přišel v roce 1948. Mohl být tedy už v mládí honorací. Nestal se jí, přesto se za socialismu dostal na vysokou školu, ač prý potomci těch nejmajetnějších v minulém režimu nemohli studovat. Absolvoval Masarykovu univerzitu, učil matematiku a fyziku na gymnáziu v Telči, aby po listopadovém převratu, kdy zde založil Občanské fórum, to dotáhl až k starostenskému místu a nakonec k hejtmanu kraje. Dnes druhé období je senátorem a dokonce po smrti Jaroslava Kubery předsedou této instituce.

Já nepocházím z tak hvězdné rodiny. Naopak. Nebyla jsem vychována v sametu. Poctivě jsem pracovala, byla vděčna Rudé armádě, že osvobodila můj kraj a v politice hájila a hájím potomky těch, kteří předkům pana Vystrčila vydělávali miliony. Nevím, zda v době nezaměstnanosti měla jeho rodina zájem o jejich zdraví a život. Také v Telči se totiž lidé ocitli tehdy »na dlažbě«. A že by on měl dnes zájem o ty, kteří v našem regionu jsou odsouzeni k chudobě, jsou zatíženi exekucemi a těžko vyjdou s výplatou, nevím. Vím však, stejně jako my všichni, že zájem pana Vystrčila o zdraví Miloše Zemana je až neobvyklý. Dokonce až dojemný. Je mi ovšem jasné, že nejde o Zemanovo zdraví, ale o funkci, kterou zastává. Kdyby se uvolnilo místo prezidenta, mohlo by, byť třeba jen na čas, mu padnout do klína. Pro malého Napoleona by to bylo jistě naplnění jeho životního snu. Proto se postavil do čela oné nechutné kampaně zaměřené na sesazení Miloše Zemana. Když se to nepodařilo jeho senátním kamarádům s »kauzou velezrada«, je tu další pokus. Tentokrát vedený ve stylu péče o zdraví. Je skutečně dojemné slyšet Miloše Vystrčila, jak prosazuje pro Miloše Zemana klid při uzdravování a zároveň přivádí na světlo aktivizaci článku 66 Ústavy, který mu odejme pravomoci a předá je zřejmě právě jemu. Sen Napoleona se splnil. Stal se císařem veliké země. Sen Vystrčila, našeho českého Napoleonka, je stále na dosah. Proto se tak činí. To by měli pochopit lidé u nás. Protože za dobu, která by pak vedla k našemu Waterloo, by mohl Vystrčil nadělat mnoho zla. 

Alena Nohavová, předsedkyně Jihočeského KV KSČM.

Autor: 
Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně Jihočeského KV KSČM; Vložil: milfi
Zdroj: 
Foto: Autor: 立法院 – https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=117&pid=198914, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93738797