Všichni se smějí?

14. 7. 2021

Prý se Babišovi všichni v Evropě smějí, sdělil nám přes televizi Pirát Lipavský, který se v poslední době k lecčemus často vyjadřuje. Vyvolává to dojem, že s pětatřicetiletým manažerem projektů v oblasti informačních technologií v bankovnictví, který získal bakalářské vzdělání v Praze a ještě dva semestry v Anglii, se počítá na nějaké vrcholové místo ve vládě, když se Piráti dostanou k moci. Doufejme, že se tak ale nestane, i když si to zcela jistě nemyslí pan Lipavský.

Slova o smíchu v Evropě pocházela od něho. Ten smích prý vyvolalo stanovisko našeho premiéra k problému »Evropa-Maďarsko«, či spíše »Evropa-Orbán«. Jde v něm o oficiální poskytování informací malým dětem o homosexuálech, bisexuálech a jiných sexuálních odlišnostech. Babiš vyslovil svůj názor, v němž odmítl se angažovat v protimaďarském postoji velké části představitelů EU, a zvláště pak těch vedoucích. Výzvu nepodepsal a stejně jako on postupovali i další členové Visegrádské čtyřky anebo premiér Slovinska.

Poslanec Lipavský rozhodnutí maďarské vlády komentoval jako »omezování svobody slova«. Poněkud zjednodušený pohled, ale v rámci havlovské koncepce tzv. lidských práv je možné podporovat leccos, byť by to bylo i za hranicemi logiky a proti potřebám lidské společnosti jako celku.

Má ale Lipavský pravdu ve svém tvrzení? Jsou malé děti lačny informací o sexuálních úchylkách? Neměly by především být informovány o úloze muže a ženy v životě a s ní související lidské sexualitě? Nebo je chceme dopředu v tomto ohledu nasměrovat? Ano, nasměrovat. Nebojím se této odpovědi. A ještě dotaz: Souvisí rozhodnutí maďarských orgánů nějak s »omezením svobody slova« v Maďarsku vůbec? To jsou důležité otázky a ještě důležitější jsou odpovědi. Ty, které nabízejí vedení Unie a Pirát Lipavský, ve mně naopak vyvolávají pocit zásahu do zmíněných lidských práv. Do práv rodičů vysvětlovat svým potomkům, co pokládají za potřebné. Do výchovy pro život budoucí.

A jestli výklad o sexuálních odlišnostech a praktikách je pro malé děti podstatný, o tom silně pochybuji. To jen hra takových, jako je pan Lipavský, včetně těch, co podepsali v této věci výzvu proti Maďarům, není normální. A to mi připadá jako porušování práv stvrzených Listinou práv a svobod, jež je součástí i naší Ústavy.

Autor: 
Alena Nohavová, vedoucí kandidátka Jihočeského kraje pro volby do PS
Zdroj: 
Vlastní autorky