Z jednání VV Jihočeského krajského výboru KSČM

17. 2. 2021

V úterý 16. února 2021 jednal VV Jč KV KSČM. Jednání zahájila předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová. Přivítala předsedu Krajské revizní komise KSČM Ivana Nadberežného a seznámila s programem. Ten byl doplněn a poté schválen.

Po provedené kontrole plnění usnesení následovalo seznámení s výsledky jednání vyšších stranických orgánů. Členka Ústředního operativního volebního štábu (ÚOVŠ) Květa Šlahúnková zevrubně informovala o závěrech jednání tohoto orgánu. 

V další rozsáhlé  diskusi se přítomní členové výkonného výboru zaměřili především na projednání příprav k postupnému zabezpečení podzimních parlamentních voleb v okruhu krajské stranické organizace.

Projednány byly také možnosti jakým způsobem uskutečnit některé tradiční akce jako jsou oslavy Mezinárodního dne žen, Svátku práce, 76. výročí osvobození vlasti atd. při dodržení omezujících opatření vyplývající z vládních nařízení v souvislosti s Covid 19.

V závěru jednání poděkovala předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová přítomným za účast na jednání a aktivní zapojení se do diskuse.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Jč KV KSČM; vložil: milfi